ماکادمیا

مقدمه:

ماکادمیا: ما در تلاش برای ایجــاد محصولاتی نوآورانه برای مو هستیم.که نیـازهای متنوع در رابطه با مـــوی سـر را برطـرف می کند.

این محصــولاتت، سطح رطــوبت منحصـــر به فــرد و نیازهــای مــراقبتی و درمــانی هر فرد را مورد توجـــه قـرار می دهد

محصــولات ماکادامیا در ســه لاین و مجمـــوعه ی مراقبـتی و درمان، سطح رطوبت مطلوب را به هر بافت مو اضافه می کند

ماکادامیا و آرگان همراه با خــواص ترکیــب منحصـــر به فــرد روغن این ترکیب، یک پیشنهاد ویـژه و متفاوت برای انواع بافت مو

در سطــح جهانی است . از موی نرمال تا فوق العاده خشــک و یا پیچ خورده .

با توجه به این موضوع که هر سطــحی از بافت مــو نیاز به مراقبت و کنترل دارد.

برای مقابله با این نیــازها محصولات پروفشنــال ماکادامیــا تولیــــد شده اند کـــه بـــا فرموالسیـون قوی ) ترکیبی از روغن ماکادامیا که روغـنـــــیاست

درمــانی و همچنیـــن روغن آرگـان که دارای اسیدهایو لطـیف شدن موها و بازسازی بافــت طبیـعی مو کمک کنند.

چرب و امـــگا 9-7-5-3 می باشــــد( به تغـــذیه و ترمیــم روغــن طبیعی ماکادامیا حاوی باالترین میزان امگا7 نسبت بهچگونه کار می کند؟

، سبـــک و بـدون چـــربیروغـن های دیگر می باشـد.امـگا7 است که باعث می شـود برای انواع مــو، موثر و مفیـــد باشد.

، آنتی اکسیـدان ها و ویتـــامین E روغن آرگان حـاوی امـگا 9 است که باعث تقویت مو می شود. آسیب را بهبود می بخشد

و همچنین سبب درخشش و نرمی موهای خشک و شکننـــده می شود

محصولات ماکادمیا:

محصـــوالت ماکـادامیــــــا بـــــدون سولفــــات،گلـــوتن و پارابن،حـاوی ترکیبـــات اثــر بخــش هستنـد.

در تلاش هستیـم تا با ایجاد محصوالت نوآورانه و با کارایی بالا و مـــواد و ترکیبات سازگار می باشد

 مفیـد برای بافت مو نیازهای آرایشگران و مصـــرف کنندگان رابه نحو احسنت  برآورده کنیم.

رنگ مو ماکادمیا:

رنگ مــــوی ماکادامیــا همراه با خـواص درمانی نه تنها بر روی مو براقو درخشنــده جلــوه می کند

و باعـث ایجاد سایه روشن های زیبــا بر روی مــو میشود،بلکه تقویت کننده و ترمیم کننده مو نیز می باشد.

به طــوری که باعـث ایجاد نتایج فوق العاده در سالمت، نرمی و درخشش مو می شود.

حاوی ویتامین است که باعث تقویت مــو می شود و آسیب را بهبــود می بخشد.

حاوی ترکیبــات خاص ازروغـــن های آرگـان و ماکادامیــا ، غنی ساز و جوان کننده نیز می باشد.

این مــواد مغذی به همــراه رنگدانه به عمــق مــــــو نفــــوذ کرده و نتایــج فـوقالعاده عالی و ماندگار را ایجاد می کند

جذب بهتر، افزایش طول عمر رنگ بر روی مــو ، درخشش بی نظـیر مو ، سلامت موها می شود.

 

رنگ مو ماکادمیا

رنگ مو ماکادمیا

 

اکسیدان ماکادمیا:

در حجـــم 1000و 150 میل / 3% و 6% و 9%،12%

مایـــع اکســـید کننــده غلــــیظ حـــاوی پراکسیـد

دارای نرم کننـده قـــوی

مانع آسیب رساندن به مــو پس از رنگ و دکـلره

ضــــد ســــوزش پوست ســـــر و دارای قـــدرت روشن کنندگی فوق العاده

ترکیـــــب سریـــــــع و آســـــــان با رنـگ مــــــو

 

 

 

اکسیدان

 ماسک مو داخل حمام:

ماسک مو با آبکشی درحجم 400 میل

ترمیم کننده ای فــوق العاده

مخصــوص مــــوهای خشــــــک ، آسیــــب

دیده،رنگ شده و انـواع مـوها

حاوی روغن ماکــادامیا طبیــعی

ترمیـــم کننده مـــوهـــای ضعیــف و نـازک

بازسازی کننده و آبرسانی قوی

اثرات آن:بدون وزن کردن مــو،جوانسازی

تارهای مـــو،درخشندگی،انعطــاف پذیری و

حالت دهندگی آسان به مو

روش استفاده:پس از شامپوکردن مو و گرفتن آب مو با حوله،ماسک را بر روی ساقه مو بزنید.

و موها راکامال شانه نمایید.پس از سه تا پنج دقیقه آبکشی کنید

 

ماسک مو داخل حمام

ماسک مو داخل حمام

ماسک مو تقویتی داخل حمام:

Nourishing Moisture

ماسک مو با آبکـشی در حجم 500 میــل

مخصـــوص مـوهای بسیــار آسیب دیــــده

تغذیه کننده موی سر

بازســـازی کننده و احیـــا کننده موی ســر

بهبـــود آسیــب بافـــت هـای مو و ایجـــاد

درخشندگی در موها

هیدراته و آبرسان به موها

بدون سولفـــات،پارابـــن و گلــوتن

حاوی روغن آرگان جهت بهبـود اسیب های

وارده به مو و جوانسازی تارهای مو

حاوی روغن آرگان جهت تقویت تارهای مو

ماسک مو تقویتی داخل حمام

ماسک مو تقویتی داخل حمام

 

Ultra Moisture

ماسک موی با آبکشی در حجم 500 میــل

مخصوص موهــای آسیب دیده و فــر

تثبیــــت کننــده رنــــگ مـــو

ترمیــم کننده و تقویت کننده

حاوی هیدراتاسیون و رطوبت رسان بـــراق کننــــده تــــارهای مو

فاقد سولفات، پارابن و گلوتن

حاوی روغن ماکادامیــا و آرگــــان امــــگا (7،5،3و9 )جهـت بهبـــود و تقـــویت موها

حاوی منگونگو غنی از اسید لینـولئیک که جـــوان کننده و رطوبــت رسـان می باشد

ماسک مو تقویتی داخل حمام

                                      ماسک مو تقویتی داخل حمام

 

 

Weightless Moisture

ماسک موی با آبکشی در حجم 500 میــل

مخصوص موهای آسیب دیده و رنگ شده

تثبیت کننــده رنگ مو

مرطوب کننده موی سر

ترمیـــم کننده و بازسازی کننده تــارهـای آسیب دیده وجلوگیـری از شکننده شدنموها

بدون سولفـــات،پارابـــن و گلــوتن

حاوی روغن ماکادامیا جهت تقویت و ترمیـم بافت های آسیب دیده

حاوی روغن آرگان جهت بهبود آسیب های

وارده به بافت های مو

حاوی روغـن نارگیــل که رطوبــت را برای موهای خشک فراهم می سازد

روغن گردو جهــت تغذیه موها و رطــوبت رسان به مو

حاوی ویتامین جهت سلامت کلی موها

                                            بعد از حمام

 

 

 

کرم مو تقویتی بعد از حمام:

Nourishing Moisture

کرم موی تقویتی بدون آبکشی در حجم 200 میل

مخصوص موهای بسیار آسیب دیده

ترمیم کننده،مغذی و احیاکننده موی سر

تغذیه کننــده مو توســط ویتامیـن ها و مواد معدنی ضروری

جلوگیری از شکنندگی و بهبــود اسیـب های وارده به مو

ماسک هیــدراته و برطرف کننده خشکی مو

حاوی روغن ماکادامیا و آرگـان جهت بهبود و تقویت تار های مو

مخلوطی از پروتئیــن های سویــا، کوینیــو و سیب زمینی برای جلوگیری از شکنندگی هـای بعدی در مو

عصــاره بائوبــاب درخت زندگی( که حــاوی ویتامیــن ها و مــواد معـدنی ضــروری جهت تغذیه موها می باشد)

حاوی پانتنول رطوبت رسان و درخشان کننده و نرم کننده موها

 

Ultra Moisture

کرم موی تقویتی بدون آبکشی در حجم 200 میل

 مخصــوص موهـای آسیــب دیده و فر

بازســــــــازی کننــــده وترمیم کننده

رطوبت رسان و درخشان کننده موها

حاوی روغن ماکادامــیا موثر در ترمیــم موهای

آسیب دیده و روغن آرگان جهت تقویت بافت های اسیب دیده

حاوی روغن منگونگو سرشار از اسید لینولئیک جهت ابرسانی موها

حــــــاوی اسیـــد هـای آمیـــــنه ابریشـــــم و

ویتامین های و و باعث افزایش قدرت در تارهای

Weightless Moisture

کرم موی تقویتی بدون آبکشی در حجم 200 میل

مخصــوص موهـــای آسیب دیده و رنگ شده

احیـا کننده موهــای آسیب دیده

تثبیت کننــده رنگ مو

جلوگیـری از شکننده شدن موها

بـــراق کننده و بازســازی کننـده

آبرسان و مرطوب کننده موی سر

بخشیدن حس لطافت و درخشنـدگی به موها

حاوی روغن ماکادامیا جهت تقویت و ترمیم بافت های آسیب دیده

حاوی روغـن آرگــان جهت بهبـــود آسیب های وارده به بافت های مو

حاوی روغن زیتون،آووکادو و گردو که تقویت کننده، مغذی و آبرسان می باشند

حـاوی کلــاژن و ویتامین های و A و C و E  جهت ایجاد حالت ارتجاعی.

کرم مو تقویتی بعد از حمام

                                                             کرم مو تقویتی بعد از حمام

 

اسپری حالت دهنده  سرم ماسک(لوسیون مو):

Nourishing Moisture

لوسیون و سرم ماسـک در حجم 200 میل

برای موهـای رنگ و هایــالیت شده

موثر در ترمیم کنندگی بافت های آسیــب دیده مو

بدون وزن کردن موها

احیا و برطرف کننده خشکی ،شکنندگی مو و موخوره

مرطـــوب کننده و شــانه زنی آســان موها

ایجــاد الیه محافظتی بر روی مو در مــقابل اثرات مضر اشعه خورشید

حاوی روغن ماکادامیا جهت تقویت و ترمیـم بافت های آسیب دیده

حاوی روغن آرگان جهت بهبود آسیب های وارده به بافت های مو

حاوی کوینیو ، مغذی و رطوبت رسان به مو

حاوی اسید های آمینه ابریشــم و کلـــاژن

جهت ایجاد سبکی و حالت ارتجاعی در موها

Ultra Moisture:

لوسیـون و سرم ماسـک در حجـــم 200 میــل

مخصوص موهای آسیب دیده و فر

دارای خاصـــــــیت رطـــــــوبت رســـــــــانی و آنتی استاتیکی

تغذیه کننده عمیق و بنیادی موها

محافظــت در برابر اشعــــه یووی

حاوی روغـــن آرگـــان و ماکــادامیا و کــــراتین هیدرولیـزشـــده جـــهت بازســـازی و ترمیـــم موهای آسیب دیده

حاوی روغن منگونگو جهت هیدراته کردن مـوها

حاوی کره شیا و کره بادام شیرین جهت تغـذیه پوست سر وجلوگیری از شکننده شدن مـــوها

حاوی بامبو جهت تقویت و ایجاد حالت ارتجاعی در موها

حاوی کوینیو هیدرولیزشده و اسید های آمینه

ابریشم جهت تغذیه و بازگـــردانی رطوبـــت و شادابی به موها و حالت ارتجاعی مو

اسپری حالت دهنده  سرم ماسک(لوسیون مو)

                                              اسپری حالت دهنده  سرم ماسک(لوسیون مو)

Thermal Protection Spray:

اسپری محافظ حرارتی ماکادامیا

درحجم 200 میل

برای انواع مـــوها

دارای سیلیکون محافــظ حرارتی که با ایجــادیک لایــــه نــــــازک روی مـــــــوها از آن در برابر گرمای وسایل حرارتی محافظت می کند

حفاظت حرارتی تا 45 را فراهم می کند

ضد الکتریسیته ساکن

نرم کننده و براق کننده موها

حاوی روغن ماکادامیا و آرگان جهت ترمیـم و تقویت بافت های مو

حاوی آووکادو،پروتئیـن برنــج و سبـــزیجات

 

اسپری محافظ حرارتی ماکادامیا

اسپری محافظ حرارتی ماکادامیا

اسپری نرم کننده 10 کاره:

Weightless Moisture

اسپـــــری نـــــرم کننده مــــو 200میــــــــل

مناســـــب مــوهـای رنـــگ و هایلایت شده

حاوی روغن آرگان و ماکادمیا

حاوی کراتین هیدرولیز شده

مرطوب کننده و آبرسان

ترمیم کننده و افزایش استقامت موها

جلوگیری از گره خوردگی و شکنندگی موها

قابل استفاده بر روی موهای خشک و نم دار

 

Nourishing Moisture

اسپـــــری نـــــرم کننده مــــو 200میــــــــل ماکادمیا

مناسب موهای بسیار آسیب دیده و خشک

حاوی روغن آرگان و ماکادمیا

موثر در حالت پذیری موها

محافظت در برابر اشعه های مضر نور خورشید

ایجاد طراوت و شادابی در موها

قابل استفاده بر روی موهای خشک و نم دار

 

Ultra Moisture:

اسپـــــری نـــــرم کننده مــــو 200میــــــــل ماکادمیا

و فــــــــرمناســب مـوهای آسیـب دیده

کـــــــــردن مــــــــــوهااحیــاکننده

و ابریشـــم گونهبازسازی کننده و براق کننده

بهبود شانــــه پذیری مـــوها

حاوی روغن آرگان و ماکادمیا

قابل استفاده بر روی موهای خشک و نم دار

X